MINDFULNESs SOM VERKTYG ATT FINNA:

Stillhet      Närvaro            

Lugn          Harmoni              

Fokus         Återhämtning

Glädje        Motståndskraft