image655

MINDFULNESs SOM VERKTYG ATT FINNA:

Stillhet & Närvaro

Balans & Harmoni      

Lugn & Ro

Glädje & Kreativitet